شخصیت مجرمان

شخصیت  مجرم یا جنایتکار

آیا تا به حال به شخصیت یک جنایتکار یا مجرم اندیشیده اید و یا در خصوص دلایل ارتکاب جرم در افراد خاصی تامل کرده اید؟ جرم پدیده ای ارادی و اختیاری که تحت تاثیر، ژن ها، شخصیت، عوامل روانشناختی، محیط اجتماعی، فرهنگ و والدین قرار گرفته که هر یک به شکلی مخصوص به خود در پدید آوردن مجرم و جنایتکار نقش دارند. در این مقاله به نقش شخصیت در پدیدآیی مجرم و جنایتکار خواهیم پرداخت. این که شما بدانید شخصیت های جنایتکار یا مجرم  چگونه جلوه میکنند  و از دیدگاه روانشناسی از کجا ریشه میگیرد میتواند به شما در تشخیص شخصیت مجرمان کمک کند  همراه  کلینیک روانشناسی ندای رحمت باشید با اطلاعات بیشتر

کلینیک روانشناسی ندای رحمت

تعریف شخصیت مجرمانه

شخصیت ویژگی های منحصر به فردی است که واکنش ها، حساسیت ها و تحریک پذیری افراد را در زندگی شان نشان می دهد و از این طریق زمینه ی ارتکاب فعالیت های مجرمانه یا جنایتکارانه را فراهم می کند. روانشناسان شخصیت چهار عامل اصلی را معرفی میکند

هوش عمومی،  شخصیت برونگرایی ، عصبیت  و روان گسیختگی 

  • در شخصیت های جنایتکاران یا مجرمان معرفی می کنند.
  • هوش عمومی، توانایی ذاتی و اکتسابی برای یادگیری که قدرت سازگاری را افزایش میدهد.
  • برونگرایی، نیاز به محرک و تغییر محیط است و زمینه های تغییر خلق و پرخاشگری را نیز فراهم می کند.
  • عصبیت، هیجان پذیری یا شدت واکنش هیجانی  به رویدادهای تنش زا است و روان گسیختگی، عدم حساسیت اجتماعی، بی توجه به خظر و نفرت از دیگران است که از فریب و خصومت لذت می برند.

قوانین جزایی و جرم شناسی را بشناسید

شخصیت مجرمان

 زمینه های ژنتیکی شخصیت های جنایتکار یا مجرم

پژوهش های روانشناسان شخصیت در خصوص شخصیت های جنایتکار و مجرمان نشان داده، زمینه های ژنتیکی در بروز رفتارهای مجرمانه وجود دارد. البته باید خاطر نشان کرد که منظور از وجود زمینه ژنتیکی در رفتارهای جنایتکاران و مجرمان به معنای مجرم به دنیا آمدن جنایتکاران و مجرمان نیست، بلکه تاکیذ بر این امر است که ویژگی های ژنتیکی جنایتکاران و مجرمان به شکل معناداری با جامعه کلی، متفاوت است؛ این تفاوت جنایتکار و مجرم، با توانایی تطبیق با قوانین و انتظارات جامعه همگام است. در واقع  :

  • ویژگی های ژنتیکی جنایتکار او را نسبت به محرک ها و عوامل محیطی تحریک پذیر تر و برانگیخته تر میکند
  • و پاسخ هایی با احتمال اعمال مجرم خیر را در او افزایش می دهد.
  • مزاج و خلق برونگرایی، عصبیت و روان گسیختگی به شکل پایدار شخصیت جنایتکار و مجرم را رقم می زند.
  • جنایتکار و مجرم برای رسیدن به تاثر و تالم که مانع عمل جنایتکارانه بشود به محرک های شدیدتر از افراد عادی نیاز دارد.

به عنوان نمونه اگر یک خبر یا اتفاق با درجه 10 برای یک فرد تاثر برانگیز باشد برای تاثیرگذاری روی یک مجرم و جنایتکار باید درجه 70 به بالا باشد.

شرطی پذیری شخصیت های جنایتکار در کودکی

تنها ویژگی های ژنتیکی بر شخصیت مجرمان و جنایتکاران تاثیر گذار نیست، درجه شرطی شدگی و شرطی پذیری در دوره کودکی نیز در جرم خیزی آن ها تاثیر دارد.

شرطی شدگی و شرطی پذیری به نقش عادت ها در  پاسخ به محرک هاست که در فرد جنایتکار و مجرم این شرطی شدگی و شرطی پذیری ضعیف، در نتیجه جامعه دوستی را در آن ها کاهش می یابد. طبق پژوهش های روانشناسان شخصیت، شخصیت مجرمان به دو دسته تقسیم شده است.

شخصیت مجرمان دسته اول

  • ارتکاب جرم های کم خطر تر-مانند دزدی های کوچک- که احتمال اصلاح شدن نیز دارند در کودکی صورت میگیرد

شخصیت مجرمان دسته دوم

  • مجرمان وخیم تر-مانند دزدی های بزرگ- که ارتکاب جرم در آن ها ثابت و بدون تغییر هستند می باشد.

دسته اول نمره ی برونگرایی بالاتر و دسته دوم نمره عصبیت بالاتر در ویژگی شخصیت خود نشان دادند.در مجموع با اینکه ویژگی  شخصیت مجرمان ذکر شده برخی مجرمان و جنایتکاران را توصیف می کند، اما شناخت شخصیت به تنهایی، برای شناخت واقعی جنایتکار و مجرم کافی نبوده و سایر عوامل نیز باید بررسی شوند.

برای مطالعه بیشتر

مجرمان با بیماریهای روانپزشکی

اختلالات رفتاری نوجوانان

همه چیز درباره آموزش به کودم اتیسم

توسط |۱۳۹۹-۱-۲۵ ۰۸:۴۱:۲۴ +۰۰:۰۰فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۹|مقالات روانشناسی|

دیدگاه خود را بنویسید