شخصیت برونگرا

شخصیت برونگرا و شخصیت روانرنجور

چه افرادی شخصیت برونگرا و چه افرادی شخصیت روانرنجور دارند؟ افرادی که خوشحال هستند صرف نظر از شرایط زندگی شادمان هستند، در واقع واکنش این افراد در مواجهه با رویدادهای زندگی منفی نیز بعد از یک مدت کوتاه تقریبا 1  تا 2 ماهه، شبیه رویدادهای مثبت زندگی است. این اظهار نظر به ظاهر افراطی به این نکته اشاره دارد که خوشحالی و شادمانی به جای اینکه به رویدادهای زندگی مربوط باشد، بیشتر در ژن ها و شخصیت نهفته است.  در واقع دو نقطه تثبیت هیجان خوشحالی و ناراحتی تفاوت های فردی در شخصیت ها را توجیه می کند. نقطه تثبیت خوشحالی عمدتا برونگرایی و نقطه تثبیت ناراحتی از روانرنجوری نشات می گیرد. همراه کلینیک روانشناسی ندای رحمت باشید با اطلاعات بیشتر

شخصیت برونگرا

همانطور که گفته شد افرادی که خوشحال هستند عمدتا ویژگی های شخصیت برونگرا را دارند.

 • شخصیت های برونگرا عموما معاشرتی(لذت بردن از دیگران و موقعیت های اجتماعی)
 • جسور(لذت از تسلط اجتماعی)
 • ماجراجو(لذت از موقعیت های هیجان انگیز) میباشند
 •   به دلیل اینکه نسبت به شخصیت درونگرا نسبت به احساس های مثبت حساس تر می باشد
 • بیشتر به موقعیت هایی که شادمانی و پاداش دهنده باشد گرایش دارند.
 • در واقع شخصیت برونگرا توانایی فطری و بالقوه بیشتری برای تجربه کردن هیجان مثبت شادمانی و خوشحالی را دارد.
 • در برونگرایان سیستم فعال ساز رفتار – مسئول علایم پاداش و هیجان های مثبت است- فعال تر از درونگرایان بوده و رفتارهای توام با شادمانی را پیش بینی می کند.

اختلال دو قطبی چیست

شخصیت روانرنجور

شخصیت روانرنجور با احساس ناراحتی و ناخوشنودی همراه است، به این معنی که :

شخصیت روانرنجور آمادگی برای تجربه کردن عاطفه منفی بیشتری از سایرین دارد.

در واقع شخصیت روانرنجور هر روز دستخوش استرس و هیجان منفی، حالت خلقی اضطرابی و ترس  بوده و آثار رویدادهای ناراحت کننده زندگی، تا  مدت ها بعد از خاتمه رویدادهای ناراحت کننده، در زندگی آن ها به جای می ماند. این هیجان های منفی شخصیت روانرنجور، به دلیل فعال شدن سیستم بازدارنده رفتار – مسئول علایم تنبیه، ترس و اضطراب است – آن ها را در مقابل علایم هیجانی منفی، مستعد و آسیب پذیرتر از سایرین می کند.

 • در مجموع شخصیت برونگرا عموما خوشحال و شخصیت روانرنجور عموما ناراحت هستند.
 • شخصیت برونگرا گرایش و آمادگی برای هیجان های مثبت، برانگیختگی سیستم فعالساز رفتار و خلق و خوی شاد و گرایشی ترس و اجتنابی  دارد.
 • بنابراین وقتی برونگرایان وارد موقعیتی می شوند که سیستم فعالساز رفتار برانگیخته می شود
 • به صورت بالقوه و فطری  هیجان های مثبت و رفتار گرایشی نشان می دهند.
 • افراد روانرنجور نیز در مواجهه با موقعیتی که سیستم بازدارنده رفتار برانگیخته می شود
 • به صوری فطری  هیجان های منفی را تجربه کرده و رفتار اجتنابی نشان می دهند.
توسط |۱۳۹۹-۱-۶ ۲۲:۱۲:۱۰ +۰۰:۰۰فروردین ۶ام, ۱۳۹۹|مقالات روانشناسی|

دیدگاه خود را بنویسید