زمینه های رشد و پیشرفت

زمینه های رشد و پیشرفت

بخش عظیمی از رشد و پیشرفت افراد به همخوانی و سازگاری و کیفیت روابط میان فردی بستگی دارد، به این معنا که روابط بین فردی، افراد را از یک سو به ایجاد پایبندی به قوانین وادار کرده و از سوی دیگر شرایط ایجاد تغییر را در آن ها فراهم می کند. در روابط بین فردی، علاوه بر ایجاد ارزش برای افراد، برای آنان فرصت هایی ایجاد می کند که از وابستگی به سمت استقلال پیش بروند – در ادامه به این مطلب بیشتر خواهیم پرداخت- و از این طریق زمینه های رشد و پیشرفت را فراهم می کند. همراه کلینیک روانشناسی ندای رحمت باشید

رمز و راز موفقیت چیست

 ویژگی های روابط منجر به رشد و پیشرفت

روابطی که در آن ها، صمیمیت، همدلی، اصالت، پذیرش میان فردی و تایید توانایی خودمختاری افراد وجود داشته باشد و افراد در آن از سلامتی و همخوانی روانی برخوردار هستند زمینه های رشد و پیشرفت افراد خود را فراهم می کند.

  • صمیمیت یعنی اهمیت دادن به دیگران و لذت بردن از همنشینی با آن ها.
  • این ویژگی موجب تداوم و پیشرفت هدف رابطه می شود.
  • همدلی گوش دادن به پیام هایی دیگران و درک واقعی آن ها و پذیرش بدون شرط آن ها.
  • در واقع زمانی که توانایی ورود به دنیای خصوصی فردی را داشته باشید با او همدلی کرده اید.
  • اعتماد به وجود آمده در همدلی موجب رشد و پیشرفت روابط می شود.
  • اصالت به معنای در رابطه به صورت کامل حضور داشت و بدون نشان دادن ظاهر شخص دیگر خود را به صورت روراست آنگونه که هست نشان دهد.
  • اصالت از مهمترین ویژگی های رشد و پیشرفت روابط بین افراد است.
  • پذیرش میان فردی یعنی هر فرد در رابطه، پذبرش و اعتماد طرف رابطه را تجربه می کند.
  • پذیرش و اعتماد بدون شرط در رابطه ویژگی مهم دیگری در رشد و پیشرفت رابطه است.

تایید توانایی خودمختاری افراد  باور اینکه فرد یا افراد در رابطه توانمند و شایسته هستند که به ذات علاقه دارند به سمت رشد مثبت پیش بروند. این ویژگی نیز برای رشد و پیشرفت رابطه ضروری است.

کارگاه بهبود روابط با کلینیک روانشناسی ندای رحمت

چه روابطی منجر به رشد و پیشرفت می شوند ؟

در روابطی که روحیه خودباوری و استقلال در افراد تقویت می شود، این روابط به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گرایش به رشد و پیشرفت تاثیرگذار هستند.  روابط میان فردی زمانی منجر به رشد و پیشرفت می شوند که فرد در اثر تماس هایی که با افراد دیگر، پخته تر، گشوده تر به تجربه و منسجم تر شود. در روابطی که پیشرفت و رشد وجود دارد، افراد  سعی نمی کنند مشکل دیگری را حل نمایند، یا اوضاع را بهتر کنند و یا توصیه خاصی بکند، بلکه به افراد فرصت می دهند تا خود را پیدا کنند و خودش باشد. این نکته با اهمیت ترین ویژگی های روابط پیشرفت گرا است. در واقع روابطی رشد و پیشرفت دارند که افراد در آن به جای خودخواهی، انزوا و مستقل بودن، از طریق سازگاری با سایر افراد، استقلال و ارتباطشان را نیز حفظ می کنند.   در کل روابط پیشرفت گرا و رشد گرا، مسئولیت پذیری و مشارکت را در افراد تسهیل می کند و از افراد به عنوان افرادی فعال در روابط نه مقهور روابط که می توانند تاثیرگذار و تاثیرپذیر مثبت باشند حمایت می کند.

مشاوره قبل از ازدواج با کلینیک روانشناسی ندای رحمت

رشد و پیشرفت
توسط |۱۳۹۹-۱-۱۰ ۱۴:۵۱:۴۹ +۰۰:۰۰فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۹|مقالات روانشناسی|

دیدگاه خود را بنویسید