رضایت شغلی

عوامل موثر بر  رضایت شغلی

رضایت شغلی نگرش مثبت افراد نسبت به شغلشان بوده که ناشی از شرایط مساعد کاری می باشد. علی رغم این واقعیت که بسیاری از مشاغل ماهیت تکراری و کسل کننده ای دارند اما نتایج زمینه یابی ها متعددی که در خصوص رضایت شغلی انجام شده، رضایت افراد از شغلشان را نشان داده است. رضایت شغلی به سطح بالا و پایین تقسیم شده که توسط دو عامل، وابسته به کار و وابسته به شخص پوشش داده می شوند که در ادامه مطلب به هر دو عامل موثر بر رضایت شغلی خواهیم پرداخت

چگونه شغل خوبی پیدا کنم ؟

عامل وابسته به کار

آن دسته عواملی که تحت تاثیر محیط و سازمانی که فرد در آن اشتغال دارد قرار می گیرد

عوامل وابسته به کار هستند مانند:

  • حجم کار که شامل اضافه بار- در زمان مشخص مجبور به انجام کار زیاد باشد
  • کم بار- در زمان مشخص کار خیلی کمی انجام شود
  • محیط کار خوشایند و راحت
  • حقوق و پاداش
  • احترام زیاد به افراد و شرکت داشتن در تصمیم گیری.

حجم کار از عوامل موثر بر رضایت شغلی

پژوهش ها نشان داده، حجم کار در هر دو صورت اضافه بار  یا کم بار، با رضایت شغلی پایین مرتبط و حجم کار بین این دو حالت، رضایت بیشتری و شرایط راحت تری را گزارش می دهند.

( محیط کار خوشایند که از استرس کمی برخوردار است موجب رضایت بیشتر افراد می شود.)

یافته ها نشان داده است حقوق و پاداش بالا با رضایت شغلی ارتباط نزدیکی ندارد و شرط رعایت منصفانه و عادلانه حقوق و پاداش رضایت را در افراد ایجاد می کند. محیط کار توام با احترام و رعایت ادب بین افراد از عوامل تاثیرگذار دیگر در رضایت شغلی می باشد. شرکت افراد در تصمیم گیری های و مشارکت و نظرخواهی از افراد نیز، از عوامل وابسته به کار موثر در رضایت شغلی می باشد.

عامل وابسته به شخص

آن دسته عواملی که به صفات فردی شخصی که در سازمانی اشتغال دارد مربوط می شود، از جمله :

  • تیپ شخصیتی،
  • عوامل ژنتیکی،
  • سازگاری بین علاقه شخصی و کار
  • سابقه خدمت

ارتباط تیپ شخصیتی بر رضایت شغلی

تیپ شخصیتی ارتباط نزدیکی با رضایت شغلی دارد. به عنوان مثال، افراد شخصیت نوع A به رغم زودرنجی و حساس بودن نسبت به افراد شخصیت نوع B که آرام و ساکت تر هستند رضایت شغلی بیشتری را گزارش داده اند که نشان می دهد داشتن شغل برای افراد شخصیت نوع A به دلیل سرگرم بودن تمام مدت، اهمیت بیشتری دارد. عوامل ژنتیکی مانند سابقه بیماری یا مشکلات خاص ارثی نیز در رضایت شغلی نقش دارد. در واقع نتایج برخی پژوهش های نشان داده است، بعضی افراد تمایل ذاتی به راضی بودن یا نبودن از شغل خود دارند که نشان می دهد، افراد  ناراضی از شغل خود در شرایط شغلی بسیار مساعد همچنان از شغلشان ناراضی هستند. سازگاری کار و علاقه شخصی به آن کار به شور و اشتیاق، احساس مثبت و در کل خلق و خوی شخص برای کار مربوط می شود که هر چه کار و علاقه سازگاری و انطباق بیشتری داشته باشند رضایت شغلی نیز بیشتر خواهد بود. سابقه خدمت نیز به عنوان تجربه و درک و شناخت بیشتر از کار بوده که می تواند رضایت شغلی را بیشتر کند.

با بررسی اجمالی از عوامل موثر در رضایت شغلی دریافتیم : رضایت شغلی یک نوع خاص از نگرش است که به تنهایی تعیین کننده رفتار نمی باشد، زیرا گاهی رفتارها نگرش ها را شکل می دهند و می توان گفت متقابل بین نگرش و رفتار در رضایت شغلی تاثیرگذار است.

موفق و پیروز باشید

کلینیک روانشناسی ندای رحمت

توسط |۱۳۹۹-۱-۲۰ ۲۰:۴۰:۳۱ +۰۰:۰۰فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۹|مقالات روانشناسی|

دیدگاه خود را بنویسید