روش های ایجاد انگیزش

روش های ایجاد انگیزش در خود و دیگران

انگیزش چیست؟ چرا بدین گونه رفتار می کنید؟ آیا می توانید در خود و دیگران انگیزش به وجود آورید؟ آیا  انگیزش خود یا افراد را قبل از وقوع آن ها می توانید پیش بینی کنید؟ آیا می توانید از طریق انگیزش مسایل زندگی خود یا دیگران را حل کنید؟ در ادامه مطلب به این سوالات پاسخ خواهیم داد. همراه کلینیک روانشناسی ندای رحمت باشید با انواع روش های ایجاد انگیزش در خود و دیگران

انگیزش چیست؟

انگیزش فرایندی است که رفتار را انرژی و جهت می دهد. انرژی همان نیرو است که سبب پایداری و شدت در رفتار می شود و جهت، هدف و نتیجه خاصی است که رفتار به سمت آن در حال حرکت می باشد. فرایندهایی که رفتار را نیرومند و هدایت می کنند از نیروهای درون فرد و محیط ناشی می شوند. نیروهای درون فرد شامل: نیازها، شناخت ها، هیجان ها و نیروهای محیطی(بیرونی) شامل: مشوق های اطراف فرد که فرد را برای پرداختن یا نپرداختن به عمل یا رفتاری خاص جذب یا دفع می کنند.

کلینیک درمان اضطراب ندای رحمت

ایجاد انگیزش

چرا این گونه رفتار می کنیم؟

توضیح دادن دلایل رفتار با آگاهی از منبع انگیزش و برانگیختگی انگیزه ها، ارتباط دارند. در واقع :

 • انگیزش  خواسته ها، امیال، ترس ها و تلاش های افراد توضیح می دهد
 • و اینکه چرا گاهی افراد هیجان های مثبت و رفتارهای گرایشی نشان می دهند
 • و گاهی هیجان های منفی و رفتارهای اجتنابی از خود به نمایش میگذارند
 • انگیزش توضیح می دهد در شرایط بخصوصی افراد  با انگیزه بوده و فرهنگ و موقعیت اجتماعی نیز در رفتار تاثیر گذار هستند.
 • در مجموع حالت های انگیزشی برای آگاهی و توضیح چرا این گونه رفتار می کنیم اطلاعاتی در اختیار قرار می دهند.

آیا روش های ایجاد انگیزش در خود و دیگران وجود دارد ؟

برای ایجاد انگیزش در خود باید قابلیت ها و نارسایی هایی که در شناخت(آگاهی، درک و تشخیص)، هیجان و روابط میان فردی و سایر ملزومات فردی وجود دارد به دقت بررسی و شناسایی شود. بعد از این مرحله گام به سمت با انگیزش کردن می توان برداشت. به عنوان نمونه، فردی که عمدتا احساس خشم و دلخوری می کند، اگر به شناخت  مسائلی که در او خشم یا دلخوری، هیجان های منفی عصبانیت و یا دوری از روابط ایجاد می کند پی ببرد، می تواند انگیزش های فعلی خود را شناخته و انگیزش های جدیدی برای بهبود کارایی، کنترل شخصی، هویت سالم، احساس شایستگی ایجاد کند.

چگونه دیگران را با انگیزه کنیم ؟

در مورد با انگیزه کردن دیگری نیز باید به موقعیت روابط میان فردی او توجه داشت. افرادی که در مقابل فردی که در آنها انگیزش ایجاد می کنند منفعل و بی تفاوت و یا واکنش بی تفاوتی و خشم دارند انگیزش را نمی پذیرند و تنها فردی که همکاری می کند، به حل مشکلات و مسائل انگیزشی خود علاقه دارد. افرادی که همکاری در جهت رفع مشکلات انگیزشی شان دارند سعی می کنند، با کمک فرد انگیزش دهنده به پرورش مهارت های خود پرداخته و دست به ابتکار عمل زده و علیت مشکلات خود را شناسایی و تغییر در خود را آغاز می کند. این با انگیزه شدن به رابطه بین فرد با انگیزه کننده و فرد باانگیزه شونده نیز بستگی دارد که هر چه قدرت نفوذی فرد باانگیزه کننده بیشتر باشد تاثیرپذیری فرد باانگیزه شونده بیشتر می شود. افراد انگیزه دهنده سعی در پرورش علیت های شخصی در فرد بوده تا بتوانند روش های فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن سازگارانه تر را به وی آموزش بدهند.

کارگاه مهارتهای زندگی را از دست ندهید

آیا  انگیزش خود یا افراد را قبل از وقوع آن ها می توان پیشی بینی کرد ؟

برای اینکه از انگیزش خود یا افراد دیگر آگاه شوید،  :

 • باید ابتدا از تاثیر شرایط محیطی، میان فردی، درون روانی و فیزیولوژیکی خود یا افراد دیگر بر انگیزش آگاه شوید.

عواملی نظیر:

 • محرومیتها( از اجتماع، فرهنگ و یا مالی)،
 • تصمیم گیری برای انجام کارها،
 • معیارهای برتری و توانمندی،
 • خودمختاری و استقلال،
 • بازخورد و نتایج عملکردهای هدفمند
 • و موانع پیش روی برنامه ها از جمله مواردی هستند که در صورت مواجه شدن با آن ها می توان ایجاد انگیزش را در خود یا دیگری پیش بینی کرد.

آیا می توانید از طریق انگیزش مسائل زندگی خود یا دیگران را حل کرد ؟

هر چه آگاهی در مورد اصول انگیزش بیشتر باشد، بهتر می توانید راه حل های مفید برای اصول انگیزشی پیدا کنید.

حل کردن مسایل انگیزشی به معنی قدرتمند کردن افراد در جهت تجربیات بهینه، رشد سالم، عملکرد مثبت و دوری از هیجان پذیری منفی و دفاع های ناپخته است.

انگیزش از طریق تقویت قوت ها و ترمیم ضعف ها مسائل را حل می کند.

این تقویت ها و ترمیم ها، به بهبودی عملکرد و حمایت از فرد پرداخته و موجب می شود  فرد بر آسیب پذیری ها و اختلال ها غلبه  یابد.

نتیجه گیری از ایجاد انگیزش خود و دیگران

در کل پرورش دادن انگیزش در خود یا فرد دیگر هنری است که نیاز به وقت و انرژی دارد.

این هنر از طریق :

 • تقویت کردن و پرورش دادن استقلال و خودمختاری شخصی،
 • پرورش دادن نیازهای رشدی(مانند: احترام، توجه، محبت و…)،
 • پرورش دادن شخصیت پخته،
 • پذیرش هویت اجتماعی مثبت،
 • تعیین هدف های دشوار و روشن،
 • ترغیب به هدف های یادگیری به جای هدف های عملکردی میسر می شود

این تلاش ها به ایجاد انگیزش و ترمیم ضعف های انگیزشی کمک خواهد کرد.

موفق و پیروز باشید

کلینیک روانشناسی ندای رحمت

توسط |۱۳۹۹-۱-۱۷ ۱۱:۲۵:۳۱ +۰۰:۰۰فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۹|دسته‌بندی نشده|

دیدگاه خود را بنویسید