مثبت اندیشی

تاثیرات نگرش خوشبینانه و مثبت اندیشی

مثبت اندیشی نگرشی در زندگی است که فرد همواره تصویری از زندگی خوب برای خود و دیگری بیان می کند و از تجربیات ذهنی مثبتی مانند، امید، رضایت خاطر، پشتکار، وجدان کاری، عشق و خلاقیت و سایر  تجربیات ذهنی مثبت، برای تحقق بخشیدن به این نگرش مثبت و خوشبینانه استفاده می کند. نگرش مثبت اندیش و خوشبینانه به شیوع آسیب های روانی چون، افسردگی، سوء مصرف مواد، خشونت اعتقاد دارد، اما تمرکز اصلی این نگرش تقویت توانایی ها و شایستی های افراد بوده و اینکه برای جلوگیری از آسیب، باید به پرورش استعدادهایی که همه افراد دارند توجه داشت. افراد مثبت اندیش و خوشبین به زندگی در صدد بهبود و افزایش سلامت روانی و کیفیت زندگی خود هستند  و نقاط قوت خود را بیشتر از نقاط ضعف، مهم و مورد توجه قرار می دهند. همراه کلینیک روانشناسی ندای رحمت باشید با کلیاتی از تاثیرات نگرش خوشبینانه و مثبت اندیشی

ویژگی های افراد مثبت اندیش و خوشبین

خوشحال بودن، لذت، خرد ، همدلی، معنویت، بخشندگی،  احساس کارایی،  تعیین هدف، معنا،  عشق به دانستن، امید و کنترل شخصی بخشی از توانمندی های افراد با نگرش خوشبینانه و مثبت اندیش بوده که موجب سلامتی و عملکرد بهتر در آن ها می شود. افراد مثبت اندیش و خوشبین سوگیری مثبت نسبت به خود و اطرافیان خود دارند و این چشم انداز آن ها را انعطاف پذیرتر و خوش خلق تر از سایرین می کند

مشاوره قبل ا ازدواج به ندای رحمت

نگرش خوشبینانه

تاثیرات نگرش خوشبینانه و مثبت اندیشی

خوش بین ها چه ویژگیهایی دارند ؟

ویژگی های ذکر شده افراد مثبت اندیش و خوشبین دو تاثیر مهم در زندگی آن ها دارد،

  1.   پرورش دادن رشد شخصی و سلامتی،
  2.   پیشگیری از ریشه دار شدن اختلالات روانی از جمله افسردگی در افراد.

نگرش مثبت و خوشبینانه با انتظار هر آنچه در آینده رخ خواهد داد، ارتباط دارد. تحقیقات نشان داده است که :

  • خوشبین ها ارزش بیشتری برای زندگی خود قائل میباشند
  • از سلامتی جسمی و روانی بیشتری برخوردارند.
  • افراد خوشبین به رفتارهای تقویت کننده سلامتی بیشتر پرداخته و استقامت و حل مسئله موثرتری نسبت به سایرین دارند.
  • مثبت اندیشی و خوشبینی این افراد محبوبیت اجتماعی آن ها را بیشتر می کند.
  • افراد خوشبین و مثبت اندیش به دلیل امید و انگیزش به آینده مانند افزایش موفقیت تحصیلی، بهبود سلامتی یا بهتر شدن روابط بین فردی، عملکرد بهتری از سایرین دارند.

نتیچه گیری از نگرش خوشبینانه

معنا در زندگی ماحاصل امید و انگیزش است، هدف هایی در آینده را به فعالیت ها و عملکردهای روزمره مرتبط کرده و هر آنچه در این جریان رخ می دهد را ارزشمند می داند. در واقع عمل طبق ارزش های دورنی شده، احساس خوب بودن ایجاد می کند. خوشبینی احساس کنترل و شایستگی در کارها که همان نتیجه گرفتن است، موجب  تقویت احساس تاثیرگذاری بر تغییرات محیطی و ایجاد معنا می شود. افراد مثبت اندیش از هر تجربه ای در زندگی نتیجه مثبتی می گیرند.

در پایان باید به توانایی و قابلیت ایجاد خوشبینی و مثبت اندیشی اشاره کرد که از طریق آموزش و تمرین ایجاد خواهد شد، گر چه به نظر می رسد حجم وسیع مثبت اندیشی به صورت فطری در افراد وجود دارد. خوشبینی و مثبت اندیشی، انتظارات واقع نگرانه و هیجان های مثبت بیشتری ایجاد کرده و امیدواری برای کنار آمدن بهتر در کارها و عمل و حرکت به سمت پیش بینی معطوف به آرزو از دستاوردهای دیگر این نگرش می باشد.

توسط |۱۳۹۹-۱-۷ ۱۴:۱۳:۳۱ +۰۰:۰۰فروردین ۷ام, ۱۳۹۹|مقالات روانشناسی|

دیدگاه خود را بنویسید